POLITYKA COOKIES
 
Niniejsze zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą Plików Cookies, służących realizacji usług żądanych przez Użytkownika i świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę IDcom Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu.
 
Definicje
 
1. Administrator/Spółka – oznacza spółkę IDcom Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul Garbary 51/9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000765073, posiadająca NIP: 783-179-53-07;
2. Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona pod adresem https://idcom.pl/, której administratorem jest Spółka;
3. Pliki Cookies – dane informatyczne (niewielkie pliki tekstowe) zapisywane i przechowywane w Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej;
4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony Internetowej;
5. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony Internetowej.
 
Czym są Pliki Cookies?
 
Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Strona Internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies. Zbierane za pośrednictwem Strony Internetowej Pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
 
Jakie rodzaje Plików Cookies są wykorzystywane przez Administratora?
 
W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” Pliki Cookies przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 
W ramach Strony Internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 
a) „niezbędne” Pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej, np. uwierzytelniające Pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej;
b) Pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej;
c) „wydajnościowe” Pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej;
d) „funkcjonalne” Pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” Pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 
W jakim celu są wykorzystywane Pliki Cookies?
 
Administrator wykorzystuje Pliki Cookies w celu:
a) dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej - w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
 
Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony Internetowej reklamodawców oraz partnerów.
 
Jak określić warunki przechowywania lub uzyskania dostępu przez Pliki Cookies?
 
Użytkownik może samodzielnie dostosować ustawienia dotyczące Plików Cookies, wskazując warunki ich przechowywania, a także uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia.
Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej oraz za pomocą konfiguracji danej usługi. Ustawienia mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobów obsługi Plików Cookies w przeglądarkach dostępne są w ustawieniach oprogramowania właściwej przeglądarki internetowej.
W każdej chwili Użytkownik może usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w wykorzystywanej przeglądarce internetowej. Zastosowane ograniczenia stosowania Plików Cookies, mogą wpłynąć na część funkcjonalności dostępnych na Stronie Internetowej.
 
Jak wyłączyć Pliki Cookies w przeglądarce?
 
Możliwość i sposób wyłączenia Plików Cookies uzależniony jest od wykorzystywanej przeglądarki.
Poniżej wskazujemy adresy stron twórców, na których została opisana możliwość wyłączenia Plików Cookies:
 

Dołącz do setek zadowolonych Klientów IDcom Group!