Informacje o Kliencie

Członkowie programu "Publicznie Przejrzyści" to duża grupa samorządów terytorialnych, która potrzebowała uporządkowania informacji i zobrazowania skali działania programu.

Wyzwanie

Zbadać wielkość problemu jakim jest brak strony podmiotwej BIP wśród podmiotów zobowiązanych do jej prowadzenia i jednocześnie podnieść poziom świadomości o obowiązku udostępniania informacji publicznej.

Rozwiązanie

Powstanie Krajowego Rejestru BIP jako głównej i jedynej bazy Biuletynów Informacji Publicznej w Polsce, a także jedynego rzetelnego źródła na temat tego, które strony podmiotowe BIP są dostosowane dowymogów prawnych.

Wykonaliśmy więcej niż oczekiwano

Strony podmiotowe BIP Uczestników Programu "Publicznie Przejrzyści" zostają automatycznie wpisane do KRBIP, pozostałe jednostki publiczne, które nie są uczestnikami Programu mogą dokonać wpisu do Rejestru samodzielnie poprzez formularz.

Rezultat

Obecnie KRBIP jest platformą, która umożliwia sprawdzenie położenia i ilości wzorcowych BIPów w kraju. W niedalekiej przyszłości planujemy rozwój tego projektu, tak by obejmował możliwie największą liczbę Biuletynów Informacji Publicznej.

Zobacz online

Copyright © 2007 - 2019 IDcom Group Sp. z o.o. Sp. k.