Informacje o kliencie

Instytucje kultury to zakłady o charakterze publicznym zajmujące się upowszechnianiem kultury. Mogą one występować jako jednostki państwowe i samorządowe. Przybierają różne formy organizacji, np. teatr, kino, instytucja filmowa, muzeum, biblioteka, opera, operetka, filharmonia, orkiestra, dom kultury, ognisko artystyczne, galeria sztuki, ośrodek badań i dokumentacji.

Wyzwanie

Ośrodki kultury to instytucje, które potrzebują atrakcyjnej drogi do komunikowania się z potencjalnymi odbiorcami. W zależności od wielkości i proponowanej oferty kulturalnej wymagania klienta będą się różnić – od prostej strony po rozbudowaną witrynę z wieloma sekcjami. Najważniejszą cechą, którą musi posiadać strona dla kultury jest łatwość i szybkość wyszukania potrzebnych informacji. 

Rozwiązanie

Odpowiedzią na potrzeby klientów stał się portal stronakutury.pl - platforma umożliwiająca stworzenie w prosty sposób strony dla ośrodków kultury, strony podmiotowej BIP, konta w ePUAP, utworzenia kont mailowych, rejestrację własnej domeny, odpowiednie wypozycjonowanie oraz możliwość przygotowania Wirtualnego Spaceru.

Zobacz online

Copyright © 2007 - 2019 IDcom Group Sp. z o.o. Sp. k.