Informacje o projekcie

Program "Publicznie Przejrzyści" został przygotowany dla jednostek publicznych, które chcą pokazać, że wypełniają obowiązek wynikający z ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r., polegający na udostępnianiu informacji publicznej w formie elektronicznej - na Biuletynie Informacji Publicznej.

Wyzwanie

Wspieranie jednostek publicznych w prawidłowym wywiązaniu się z udostępniania informacji publicznej:

1. Dostarczaniu narzędzi do prawidłowego udostępniania informacji publicznych
2. Podnoszeniu kwalifikacji redaktorów stron podmiotowych BIP
3. Wzmocnieniu ich pozytywnego wizerunku
4. Wyróżnieniu sposród instytucji, które nie realizują obowiązku udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej

Rozwiązanie

Uczestnicy programu korzystają z wiedzy i narzędzi, które umożłiwiają profesjonalne udostępnianie informacji publicznej:

1. Zgodna z przepisami strona BIP - potwierdzona przez Certyfikat Przejrzystości Publicznej
2. Szkolenia dla redaktorów potwierdzone przez Certyfikat Kompetencji i Odpowiedzialności Publicznej
3. Audyt dostępności strony BIP dla niepełnosprawnych potwierdzony przez Certyfikat Dostępności Publicznej
4. Wpis strony podmiotowej BIP do Krajowego Rejestru BIP

Wykonaliśmy więcej niż oczekiwano

Uczestnicy programu mają prawo do posługiwania się Certyfikatem Przejrzystości Publicznej, który jest potwierdzeniem spełnienia wysokich standardów w zakresie udostępniania informacji publicznej.

Strony podmiotowe BIP uczestników programu zostają automatycznie wpisane do Krajowego Rejestru Biuletynów Informacji Publicznej, którego zadaniem jest wykazanie faktycznej ilości jednostek publicznych posiadającyh strony podmiotowe BIP. 

Rezultat

Program zaczął cieszyć się olbrzymią popularnością i do tej pory zgromadził blisko 1200 indywidualnych klientów z całej Polski.

Program w liczbach na miesiąc listopad 2015r.:

  • 1603 wydanych certyfikatów
  • 1197 wdrożonych stron podmiotowych BIP
  • 2331 aktywnych redaktorów BIP
  • 1197 uczestników programu
  • 149 przeszkolonych jednostek administracji publicznej 
  • 754 godzin przeprowadzanych szkoleń

Zobacz online

Copyright © 2007 - 2019 IDcom Group Sp. z o.o. Sp. k.